Ecokodu Arendus on investeerimisettevõte. Tegeleme arendusprojektide väljatöötamise ja realiseerimisega Eestis. Viime projekte ellu alates neile parima arengustrateegia väljatöötamisest kuni pindade eduka realiseerimiseni. Laialdased kogemused kinnisvara müügi alal võimaldavad meil realiseerida oma objekte ja neid Eesti kinnisvaraturul tõhusalt.

Ettevõtte


Ettevõttel on kinnisvara valdkonnas rikkalik kogemustepagas. Meie mõistes on kinnisvara development ehk arendus kvaliteetse kinnisvara ja keskkonna loomisele suunatud looming eesmärgiga kujundada meie riigis soodne elu- ja ärikeskkond. Püüame rajada Eesti tarbijale sobivaid ja kättesaadavaid energiatõhusaid objekte.

Kliendid


Meie kliendid on inimesed, kes elavad ja töötavad meie ehitatud hoonetes. Inimesed, kes tunnevad ja oskavad hinnata tänapäevaseid uuenduslikke ehituslahendusi.

Missioon


Meie missioon on ainulaadsete kinnisvaraobjektide loomine ja inimestele kvaliteetse elukeskkonna kujundamine – sellise keskkonna, mis aitab kaasa tervise, edu ja õitsengu kindlustamisele.

Oleme veendunud, et meie töö annab oma panuse Eesti kinnisvaraturu arendamisse ja kujundamisse. Meie põhiseisukohtadeks on: professionaalsus, kohustuste laitmatu ja õigeaegne täitmine ning ausus ja korrektsus.