EE

Firmast

Firmast

01

Ecokodu Arendus OÜ

Ecokodu Arendus on investeerimisettevõte. Tegeleme arendusprojektide väljatöötamise ja realiseerimisega Eestis. Viime projekte ellu alates neile parima arengustrateegia väljatöötamisest kuni pindade eduka realiseerimiseni.

Ettevõttel on kinnisvara valdkonnas rikkalik kogemustepagas. Meie mõistes on kinnisvara development ehk arendus kvaliteetse kinnisvara ja keskkonna loomisele suunatud looming eesmärgiga kujundada meie riigis soodne elu- ja ärikeskkond. Püüame rajada Eesti tarbijale sobivaid ja kättesaadavaid energiatõhusaid objekte.

1

02

Kliendid

Meie kliendid on inimesed, kes elavad ja töötavad meie ehitatud hoonetes. Inimesed, kes tunnevad ja oskavad hinnata tänapäevaseid uuenduslikke ehituslahendusi.

03

Missioon

Meie missioon on ainulaadsete kinnisvaraobjektide loomine ja inimestele kvaliteetse elukeskkonna kujundamine – sellise keskkonna, mis aitab kaasa tervise, edu ja õitsengu kindlustamisele.

Oleme veendunud, et meie töö annab oma panuse Eesti kinnisvaraturu arendamisse ja kujundamisse. Meie põhiseisukohtadeks on: professionaalsus, kohustuste laitmatu ja õigeaegne täitmine ning ausus ja korrektsus.