Ehituskirjeldus

 • Arhitektuurne lahendus
 • Konstruktiivne osa
 • Tehnovõrgud
 • Heakord ja haljastus
 • Tehnilised näitajad
Energiatõhusus

Tänastes tingimustes kinnisvara turul pööratakse erilist tähelepanu energiatõhususele ja kommunaalkuludele. Energiatõhususe märgist peavad nüüd omama kõik uued ehitised. Meie ettevõtte on pühendanud ennast juhtivate tehnoloogiate ja kõrge soojusenergia tõhususega projekte. Nõmmiku 8 on unikaalne A-klassi kivimaja oma päikeseenergia jaamaga ja effektiivse küttesüsteemiga, tänu millele võimaldab liginullenergia tarbimist ning väga madalaid eksplutatsiooni kulusid. Meie projekt – on ainus kivist ehitatud A klassi ridaelamu turul, milles pole kastatud kipsi.

Asendiplaaniline lahendus

Nõmmiku tee 8, Männiku külas, Saku vallas on planeeritud kahekordne kuue boksiga ridamaja.

Planeeritav kinnistu on trapetsi kujuga. Hoone on asetatud krundi põhjapoolsemasse ossa. Maja lõunapoolsel küljel asuvad terrass ja õueala. Krundile sissesõit on lääne-põhjapoolselt küljelt. Maja ees asuvad parkimiskohad 12 autole. Hoone põhja külge jääb sissepääs ja parkimiskohad. Lõunapoolsemasse aiaalale rajatakse terrass ja istutatakse boksidevaheline hekk.

Hoone arhitektuurne lahendus

Hoone projekteerimisel oli eesmärgiks kujundada sõbralik ning ühtne elukeskkond. Ridamaja on lihtsa ja põhjamaise välisilmega, milles põhiplaan ning fassaad astuvad 2boksi kaupa segmenteeritult üksteise ette, moodustades kuue boksiga lahendusest kolme mooduliga ridamaja. Omapära lisavad nähtavad sarikaotsad ning klaaspiirdega rõdulahendus, suured terrassid ja madal hekk jagamas iga boksi juurde kuuluvat aiaosa.

Hoone Ruumiline Lahendus

Hoone ruumiline lahendus on lihtne ja funktsionaalne. Peauksest pääseb esikusse. Esikust paremale jääb abiruum kus paiknevad hoone tehnilised sõlmed, panipaik ja wc. Vasakule jääb saun ja pesuruum. Suur elutuba koos avatud köögiga moodustavad I korruse peamise terviku. Teisel korrusel asuvad 3 magamistuba ja vannituba wc-ga.

Esimese korruse põrand

Puitparkett. Niisketes ruumides aluspõrand kaetud hüdroisolatsioonmastiksiga ja plaaditud. Terrassi konstruktsiooniks on hõreda laudisega immutatud puitlaudis.

Teise korruse põrand

Puitparkett. Niisketes ruumides aluspõrand kaetud hüdroisolatsioonmastiksiga ja plaaditud. Rõdu konstruktsiooniks on hõreda laudisega immutatud puitlaudis.

Aknad ja uksed

U=0,7 W/(m2xK)
Aknad ja rõduuksed: akendeks kasutada tumehalle plastikraamis 3xklaaspaketiga avatavaid aknaid. 82mm profiilisüsteem on väga soojapidav mis vastab tänapäevastele energiatõhususe ja helipidavuse nõuetele.

Konstruktiivne osa
Vundament

Lintvundament tüüp – on monoliitne raudbetoon taldmik. Vundamendid on projekteeritud betoonist C25/30; keskkonnaklass XC2.

Sokkel

Fibo 5Mpa müüritis paksusega 250mm. Plokkide peale paigaldatakse soojustus EPS Perimeetr120. Sokkel on väljastpoolt hüdroisoleeritud.

Põrandad
 • Täitekiht on korralikult tihendatud (D > 97%; E1 > 60 MN/m2; Emax/E1 < 2,2 (d 132mm löök penetromeeter).
 • Soojustus 250mm EPS 80F plaatidega.
 • Põranda kandev betoonkiht, paksusega 80mm armeeritakse keevitatud terasvõrguga Ø8 mm A500HW #150x150. Betoon – C25/30. Põrandad on varustatud küttetorudega.
Karkass
Seinad

Välisseinad laotakse FIBO plokkidest, tugevusega 5Mpa ja paksusega 200mm. Korteritevahelised seinad laotakse FIBO plokkidest, tugevusega 5Mpa ja paksusega 250mm. Plokkseinte ladumisel on arvestatud vuugi paksusega 1-4mm. Üldjuhul seinad krohvitakse (vaata täiendavalt sisekujunduse osa). Plokid tuleb laduda vähemalt 10Mpa mördile.

Talad, sillused

Hoonete projekteeritud avad sillatakse monteeritavate tüüpsillustega.

Vahelagi

Elamu vahelae on projekteeritud monteeritavast õõnespaneelidest, paksusega 220mm. Üldjuhul plaadi peale paigaldatakse 30mm sammumüraisolatsioon villaplaadist, mille dünaamiline jäikus on ≥10MN/m3 (EN 29052-1) ja lühiajaline koormustaluvus on ≥15KPa (EN 826).

Katus

Hoone katusekandjad on puitfermid, sammuga 600mm. Sarikad toetuvad välisseintele. Katuse puitkonstruktsioonid valmistada tugevusklassi c18 puidust. Müürilatid ja aluspuud teha sügavimmutatud puidust.

Trepp õues

Õues olev trepp on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist hästi tihendatud jämeliivaalusele paksusega vähemalt 150mm. Trepil on kokku 2 astet kõrgusega 140mm ja laiusega 300mm. Betooni klass C30/37; keskkonnaklass XC4+XF3. Armatuuri klass A500HW. Treppi pinnaviimistluseks on harjatud betoon (vt täpsemalt ARH osa).

Vaheseinad

Mittekandvad vaheseinad on projekteeritud FIBO plokkidest (150mm).

Varikatus

Hoone varikatused on projekteeritud konsoolsena ilma tõmbideta, konsooli pikkuseks on ca 0,95m arvestades hoone välisservast. Põhikanduriks on raudbetoonist karakassile kinnitatud IPE terastala. Terastalade vahele paigaldatakse puittalastik.

Rõdu

Hoone rõdud on projekteeritud konsoolsena tõmbidega, konsooli pikkuseks on ca 0,95m arvestades hoone välisservast. Põhikanduriks on raudbetoonist karakassile kinnitatud IPE terastala. Terastalade vahele paigaldatakse puittalastik.

Tehnovõrgud
Veevarustus ja kanalisatsioon

Kinnistu liitumine ühisveevärgiga on lahendatud Nõmmiku tee 8 ehitatud liitumispunktidest vastavalt trassi omaniku tehnilistele tingimustele Kanalisatsioonitrass on välja ehitatud isevoolselt Nõmmiku tee kaudu ning liitub Tooma-Vindi tee trassiga.

Küte ja ventilatsioon

Hoone küte on kavandatud lahendada uue põlvkonna õhk-vesi soojuspumbaga, mille aastane efektiivsusnäitaja COP on ≥ 4,5 ning mille küttevõimsus säilib kuni -25C. Kütteallikaks on elekter.

Küttesüsteem:
 • Õhk-vesi soojuspump;
 • Põrandküte;
 • Tarbevee soojendamine.
Ventilatsioonisüsteem:
 • Soojustagastusega sundventilatsioon.
Lokaalse taastuvenergia süsteemid:
 • Päikese energia. Päikese paneelide max võimsus 24,75 kW.
Elekter

Elektrivarustus lahendatakse vastavalt tehnilistele tingimustele eraldi projektiga. Liitumine teostatakse 0,4KV alajaamast peakaitsme suurusega kuni 3x80A. Liitumiskilp on välja ehitatud Nõmmiku tee 8 teeäärde.

Heakord ja haljastus

Pärast hoone ehitamist korrastatakse sissesõiduteed, rajatakse haljastus. Ümber kinnistu rajatakse kuni 1,5 m kõrgune metallpostidel (100 x 100 mm) pruunikas puitaed. Krundile parkimine on lahendatud 12-le sõiduautole omal krundil maja ees.

Tehnilised näitajad
 • ehitisealune pind (m2) 399 • sügavus (m) -
 • maapealse osa alune pind (m2) 399 • suletud netopind (m2) 671,4
 • maapealsete korruste arv 2 • köetav pind (m2) 671,4
 • maa-aluste korruste arv 0 • maapealse osa maht (m3) 2634
 • absoluutne kõrgus (m) 54,4 • maht (m3) 2634
 • kõrgus (m) 7,3 • üldkasutatav pind (m2) -
 • pikkus (m) 38,0 • tehnopind (m2) -
 • laius (m) 14,3